658 

Dzięki czytnikowi FreeStyle Libre 2 Nowej Generacji można od razu odczytać dane zebrane przez sensor 2pokolenie.

Język: angielski
Pomiar: Mmol

SKU: 89541988 Kategoria:

Opis

Dzięki czytnikowi FreeStyle Libre 2 Nowej Generacji można od razu odczytać dane zebrane przez sensor 2 pokolenie.
Podczas każdego skanowania za pomocą czytnika FreeStyle Libre 2
otrzymujemy aktualny odczyt poziomu glukozy, ośmiogodzinną historię poziomów glukozy oraz strzałkę trendu określającą, czy stężenie glukozy rośnie, spada czy powoli się zmienia.
System z alarmami o niskim oraz wysokim poziomie cukru we krwi w czasie rzeczywistym. Teraz diabetycy korzystający z tego systemu będą otrzymywać ostrzeżenia o hipo bądź hiperglikemii.

Czytnik pozwala na skanowanie przez ubranie.
Język: angielski
Pomiar: Mmol

Może przechowywać dane o glukozie z okresu do 90 dni oraz posiada zrozumiałe wykresy z krótkim podsumowaniem historii stężeń glukozy. Jest mały i lekki, łatwy do chwytania i można go nosić ze sobą cały czas. Dzięki podświetlanemu kolorowemu ekranowi dotykowemu można odczytywać wyniki w ciemności.

Proste skanowanie wskazuje aktualny poziom glukozy, dane o poziomach glukozy z 8 godzin oraz strzałkę trendu określającą, czy stężenie glukozy rośnie, spada czy powoli się zmienia.

System ten bezpiecznie i skutecznie zastępuje samokontrolę stężenia glukozy we krwi bez użycia palców. Udoskonalona wersja Libre wykorzystuje technologię Bluetooth do przesyłania informacji z sensora bezpośrednio do czytnika. W urządzeniu istnieje możliwość włączenia opcjonalnych alarmów o niskim lub wysokim poziomie cukru we krwi. Wartości te można samodzielnie ustawić i modyfikować.

Sensor co minutę wysyła poziom cukru do czytnika i załączy alarm jeśli poziom cukru we krwi będzie poza zakresem (znajdzie się w ustalonym zakresie hipo lub hiperglikemii). Po wystąpieniu powiadomienia na czytniku użytkownik musi, jak dotychczas, przyłożyć czytnik do sensora w celu odczytania wartości poziom cukru we krwi. Podobnie, jak w FreeStyle Libre użytkownik może dowolną ilość razy skanować sensor, w zależności od potrzeby i własnych preferencji.
Trzecim powiadomieniem jest alarm o utracie sygnału (np. gdy sensor nie komunikuje się z czytnikiem przez 20 minut). W takich przypadkach system powiadomi użytkownika dźwiękiem lub wibracjami (na podstawie osobistych preferencji użytkownika).
Na podstawie dostarczonych informacji, użytkownik może podjąć działania korekcyjne, może przyjąć dodatkową dawkę leku lub zmodyfikować posiłek. Osoby, które nie chcą korzystać z alarmów, mogą je wyłączyć.

Informacje dodatkowe

Waga 300 g